Als audiovisuele regulator met federale bevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voert het BIPT krachtens de wet van 5 mai 2017 verschillende controles uit op de audiovisuele mediadiensten die het heeft toegestaan. 

Wat betreft de inhoud van de programma’s, hebben deze betrekking op: 

  • de inachtneming van de menselijke waardigheid, meer bepaald volksgezondheid, openbare veiligheid en de strijd tegen discriminatie, haat of geweld (art.17), met inbegrip van audiovisuele commerciële communicatie (art. 14);
  • de bescherming van minderjarigen op fysiek, mentaal en moreel vlak (art. 17/ 1), met inbegrip van audiovisuele commerciële communicatie (art.14);
  • de inachtneming van de vereisten inzake de onafhankelijkheid van aanbieders (art. 7/1), de onpartijdigheid bij de inlichtingen en de journalistieke deontologie (art. 10).

Wat betreft het evenwicht in de programmering controleert het BIPT eveneens de inachtneming van: 

  • de evenredigheid van Europese producties, in het bijzonder recente producties die afkomstig zijn van onafhankelijke producenten (art.18);
  • de plaats voorbehouden voor reclame op televisie en telewinkelen (art. 22 tot 25);
  • vereisten inzake gesponsorde audiovisuele programma’s (art. 15);
  • vereisten inzake productplaatsing (art. 16).

Wat betreft de toegankelijkheid van de audiovisuele mediadiensten voor personen met een handicap, zorgt het BIPT ervoor dat:

  • de audiovisuele mediadiensten voortdurend en in toenemende mate toegankelijker gemaakt worden voor personen met een visuele of auditieve handicap (art. 12); 
  • er een enkel onlinecontactpunt ter beschikking wordt gesteld van personen met een handicap om informatie te verstrekken en klachten te ontvangen betreffende toegankelijkheidskwesties.

Naar boven