Internationale communicatie naar de landen van de Europese Economische Ruimte 

De rechten en plichten van de operatoren op het stuk van internationale communicatie binnen de Europese Economische Ruimte (hierna de “EER”) werden ingevoerd krachtens artikel 50 van Verordening (EU) 2018/1971, tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en zijn van toepassing sinds 15 mei 2019.

Deze rechten en plichten maken het voorwerp uit van Berec-richtlijnen en worden hieronder samengevat. Voor meer details nodigen we u uit om de voormelde referenties te raadplegen.

Principe

Artikel 50 van de Verordening (EU) 2018/1971 - Paragrafen 1 tot 7 en 10 tot 15 van de Berec-richtlijnen

De tarieven voor internationale (vaste en mobiele) communicatie naar de EER mogen in principe niet hoger zijn dan de volgende bedragen (excl. btw):

  • Bellen: € 0,19 per minuut;
  • Sms’en: € 0,06 per sms.  

Deze tariefplafonds worden enkel toegepast op de internationale oproepen/sms’en gefactureerd op basis van het werkelijke verbruik (zie wat dat betreft de paragrafen 1 tot 7 van de Berec-richtlijnen).

Deze plafonds zijn niet van toepassing op:

  • tariefplannen met een zeker bel/sms-volume dat bestemd is voor internationale communicatie;
  • opties met een zeker volume voor internationale communicatie;
  • tariefplannen voor professionals;
  • tariefplannen waarvoor een afwijking werd toegekend door het BIPT (op heden heeft het BIPT nog geen enkele afwijking toegestaan).

Alternatieve tarieven

Artikel 50 van de Verordening (EU) 2018/1971 - Paragrafen 16 tot 22 van de Berec-richtlijnen

De operatoren hebben de mogelijkheid om “alternatieve” tarieven aan te bieden, met name tarieven aangeboden boven op de gereguleerde tarieven. De alternatieve tarieven betreffen diensten die worden gefactureerd op basis van verbruik en omvatten oproepen/sms’en zowel naar EER-landen als naar landen buiten de EER.

Deze tarieven kunnen hoger zijn dan de gereguleerde tarieven.

De klanten die een alternatief tarief genieten, kunnen via een eenvoudig verzoek bij hun operator overschakelen op een gereguleerd tarief. Deze moet u gratis overschakelen op een gereguleerd tarief, binnen een termijn van 1 werkdag.

Afwijking

Artikel 50 van de Verordening (EU) 2018/1971 - Paragrafen 29 tot 60 van de Berec-richtlijnen

De operatoren kunnen van het BIPT een afwijking krijgen waardoor ze hogere tarieven dan de gereguleerde tarieven mogen toepassen. De afwijking wordt toegestaan voor een periode van 12 maanden.

Deze afwijking kan ook worden toegestaan indien, om redenen van uitzonderlijke omstandigheden die de aanvrager onderscheidt van het gros van de andere operatoren van de Unie, de toepassing van het gereguleerde tarief een grote impact zou hebben op zijn vermogen om zijn nationale prijzen te handhaven.

Elke operator die een afwijking wenst te krijgen, wordt verzocht om de paragrafen 29 tot 60 van de Berec-richtlijnen (zie hierboven) te bekijken en een verzoek vergezeld van het door Berec opgestelde Excel-bestand (zie de bijlage bij de richtlijnen) te richten aan het BIPT.

Naar boven