Het BIPT kent de gebruiksrechten toe voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden.

De voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van deze gebruiksrechten worden vastgelegd bij koninklijk besluit op voorstel van het BIPT of na advies van het BIPT en na overleg in de Ministerraad.

Bestaande gebruiksrechten

Gebruiksrechten

Blootstelling van stralingen

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2009 geoordeeld dat de algemene bevoegdheid van de gewesten die tot doel heeft de bescherming van het leefmilieu te regelen, eveneens de bevoegdheid omvatte om maatregelen te nemen, teneinde de risico's die verbonden zijn aan de niet-ioniserende stralingen te voorkomen en te beperken, inclusief de beperking van de blootstelling van de mens aan het risico van deze stralingen die zich in het milieu verspreiden.

Het zijn dan ook de gewesten die sedertdien de stralingsnormen (maximale emissienormen) vastleggen die operatoren moeten naleven.

De mobiele operatoren zijn verplicht om deze stralingsnormen in acht te nemen, en dit ongeacht de technologie die ze gebruiken.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven