De Raad is samengesteld uit vier leden, te weten een voorzitter en drie gewone leden. Op voorstel van de minister en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad worden zij door de Koning benoemd en vervullen zij een mandaat van zes jaar. De leden van de Raad zijn voltijds tewerkgesteld.

Samenstelling van de Raad

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad

Michel Van Bellinghen zit de Raad van het BIPT voor en is bevoegd voor de diensten Budget en Financiën, Communicatie, Vertaling, Internationale Betrekkingen en de Griffie.

Michel Van Bellinghen, licentiaat in de rechten (UCL), is in 1990 begonnen aan de universiteit, eerst als onderzoeker en daarna als assistent, onder leiding van professor Françoise Tulkens, in de Eenheid Strafrecht van UCL.

In 1992 was hij adjunct-adviseur bij het ministerie van Justitie onder leiding van professor Marc Bossuyt en in 1997 komt hij bij het BIPT werken. Van 1999 tot 2003 werkt hij als expert op het kabinet van Rik Daems, de toenmalige federale minister van Telecommunicatie, daarna in de functie van adjunct-kabinetschef. Hij wordt een eerste keer benoemd als lid van de Raad van het BIPT van 2003 tot 2009, blijft vervolgens nauw betrokken bij de Raad en superviseert gedurende ettelijke jaren de juridische dienst van de regulator. Hij is auteur van wetenschappelijke publicaties. In januari 2017 wordt hij benoemd tot voorzitter van de Raad van het BIPT. In januari 2024 werd zijn mandaat als voorzitter van de Raad van het BIPT verlengd.

Bernardo Herman, lid van de Raad

Bernardo Herman staat aan het hoofd van de diensten Controles, Consumenten, Postmarkt en de IT-dienst.

Bernardo Herman, die een master in de rechten heeft (UCL), heeft over 20 jaar tijd verschillende juridische, reglementaire en managementfuncties uitgeoefend in de elektronische-communicatie- en audiovisuele sectoren bij verschillende private en openbare instanties.

Na 5 jaar ervaring bij de mobiele operator KPN-Orange/BASE Company, waar hij betrokken was bij diverse dossiers met betrekking tot regeringszaken en mededingingsrecht, komt hij een eerste keer bij het BIPT terecht in 2004 als juridisch adviseur bij de dienst Telecommarkt & Media. Van 2006 tot 2009 was hij verantwoordelijk voor de uitwerking en de tenuitvoerlegging van het reglementaire en strategische programma van de Europese vereniging ETNO. Vervolgens bekleedt hij gedurende 11 jaar directieposten binnen de Hoge Raad voor de audiovisuele media (CSA of Conseil supérieur de l'audiovisuel) waarvan hij gedurende 5 jaar het directoraat-generaal op zich zal nemen. Vanaf 2019 was hij er directeur voor Europese Zaken, verantwoordelijk voor de follow-up van het vicevoorzitterschap van de ERGA, de groep van Europese regulatoren voor audiovisuele media. In dat kader heeft hij zich voortdurend ingezet om de gelijkheid van behandeling tussen spelers op de markt te verbeteren door met name bij te dragen aan het reguleringsbeleid rond de aansprakelijkheid van onlineplatformen. Vervolgens wordt hij benoemd tot Raadslid en start hij de beoefening van zijn functies in september 2021. In januari 2024 werd zijn mandaat als lid van de Raad van het BIPT verlengd

Peggy Valcke, lid van de Raad

Peggy Valcke is bevoegd voor de diensten Juridische Personeelsmanagement en Netsec. 

Peggy Valcke is doctor in de rechtsgeleerdheid (KU Leuven, 2003) en behaalde eveneens een postgraduaat diploma competition law aan King’s College (2006).

Zij is sinds 1996 verbonden aan het CiTiP (Centre for IT & IP Law, voordien ICRI en CIR) van de Leuvense Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen, een toonaangevende academische onderzoeksgroep van ongeveer 100 medewerkers, waar ze deel uitmaakt van het directiecomité. Als onderzoeksprofessor aan KU Leuven bouwde zij onderzoekslijnen uit in de volgende domeinen: regulering van communicatie- en mediaplatformen; cyberbeveiliging en -misdaad; privacy en gegevensbescherming; autonome en intelligente systemen (artificiële intelligentie); regulering van datamarkten en databeheer. Binnen iMinds, nadien imec, en diverse Europese onderzoeksprojecten werkte ze nauw samen met collega’s uit ingenieurs-, economische en sociologische wetenschappen. Naast telecommunicatie- en mediarecht doceerde ze ook vakken in het ruimere ICT-recht. In 2020 trad zij toe tot het bestuur van de Leuvense rechtsfaculteit, als vice-decaan onderzoek, en van het KU Leuven Instituut voor Artificiële Intelligentie (Leuven.AI). Peggy nam de voorbije jaren ook posities op als gast- en deeltijds professor aan de Universiteit van Tilburg, het European University Institute (Firenze), Bocconi University (Milaan) en Central European University (toen Boedapest).

Peggy combineert haar academische ervaring met beleidservaring – als media-expert op het kabinet van de Vlaamse minister voor media (2005-2008) en als persoonlijk adviseur van Věra Jourová, vice-voorzitter van de Europese Commissie (2022-2023) – en met ervaring als toezichthouder, met name als assessor bij de Belgische Mededingingsautoriteit (2008-2022) en als lid van de Algemene Kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media (2008-2023). Sinds 2019 vertegenwoordigt zij België in de Raad van Europa bij de voorbereiding en onderhandeling van een Verdrag inzake Artificiële Intelligentie. Tot voor kort fungeerde zij ook als co-directeur van het Vlaams Kenniscentrum Data & Maatschappij.

Stefaan Vyverman, lid van de Raad

Stefaan Vyverman is bevoegd voor de diensten Telecommunicatiemarkt & Media en Toewijzingen. Hij leidt eveneens de interne dienst Logistiek & Aankopen.

Stefaan Vyverman is licenciaat in de Bedrijfseconomie en in de Communicatiewetenschappen (UGent).

Van 1993 tot 1997 was hij medewerker op het Kabinet van de Vlaamse Minister-President Luc Van Den Brande waar hij advies verleende inzake media-& telecommunicatiebeleid en algemene economische zaken. Daarna bouwde hij een uitgebreide telecomexpertise op binnen de Wholesale afdeling van Proximus. Sinds 2015 was Stefaan Telecom consultant. In deze hoedanigheid heeft hij een wijde waaier van projecten geleid in de telecomsector in de domeinen strategie, aankoop, wholesale & B2B en marktpositionering voor zowel vaste als mobiele technologieën. Sinds 2019 was Stefaan eveneens head of 5G launch Benelux bij Capgemini Invent.

 

Naar boven