Deze rubriek betreft de voltooide procedures voor toewijzing van gebruiksrechten.

Multibandveiling (2022)

Naar aanleiding van de georganiseerde multibandveiling heeft het BIPT 4 besluiten aangenomen tot toekenning van gebruiksrechten in de 700MHz-band aan:

en 5 besluiten tot toekenning van gebruiksrechten in de 3600MHz-band aan:

en 4 besluiten tot toekenning van gebruiksrechten in de 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz-banden aan :

en ook 3 besluiten tot toekenning van gebruiksrechten in de 1400MHz-band aan:

700-MHz-band in de Noordzee (2021)

Op 27 mei 2021 ontving het BIPT van Citymesh een officiële, volledige aanvraag voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de band op 700 MHz (meer bepaald 703-733 MHz en 758-788 MHz) gelegen in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee.
In België is momenteel geen procedure voorzien voor de toekenning van gebruiksrechten in de band 700 MHz in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee.
Om deze aanvraag te kunnen beoordelen en de voorlopige voorwaarden eventueel vast te stellen, wenst het BIPT er zicht op te hebben welke andere operatoren geïnteresseerd zijn om in deze band voorlopige gebruiksrechten te verwerven in de Belgische exclusieve economische zone van de Noordzee.

  • Besluit van 16 november 2021 inzake de toekenning van spectrum op 700MHz en 800MHz voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee
  • Raadpleging van 9 september 2021 inzake het ontwerpbesluit inzake de toekenning van spectrum op 700MHz en 800MHz voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee
  • Mededeling van 30 juni 2021 betreffende de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de band 700 MHz voor het opzetten en exploiteren van een zendinstallatie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee

3600-3800-MHz-band (2020)

De gunningsprocedure betreft de toewijzing van voorlopige gebruiksrechten voor de 3600-3800 MHz-band die lopen tot het begin van de geldigheidsduur van de gebruiksrechten die toegewezen zullen worden na de veiling, met het oog op een initiële commerciële ontplooiing.

2,6-GHz-band (2020)

De gunningsprocedure betreft de toewijzing van gebruiksrechten voor 15 MHz duplex in de 2,6 GHz-band voor een periode van 15 jaar.

De gebruiksrechten kunnen door het BIPT worden verlengd voor bijkomende periodes van vijf jaar.

3,5-GHz-band (2015)

900 & 1800-MHz-banden (2014)

De procedure betreft de toewijzing van 4,8 MHz duplex in de 900 MHz-band en 15 MHz duplex in de 1800 MHz-band vanaf 27 november 2015.

800-MHz-band (2013)

Gunningsprocedure voor de 800 MHz-band (digitaal dividend).

Vierde 3G-vergunning (2011)

Procedure voor de toewijzing van de vierde 3G-vergunning (beëindigd in 2011).

2,6-GHz-band (2011)

Toewijzingsprocedure voor de 2,6 GHz-band (beëindigd in 2011).

3,5-GHz-band (2010)

Toewijzingsprocedure voor de 3,5 GHz-band (beëindigd in 2010).

Naar boven