Dit besluit wijst Belgacom (nu: Proximus) aan als een onderneming met een aanmerkelijke marktmacht en legt het een reeks na te komen verplichtingen op.

In een arrest van 1 juni 2007 heeft het hof van beroep van Brussel de hoofdzaak van de vordering tot nietigverklaring die Belgacom tegen dat besluit had ingediend, afgewezen. Belgacom heeft tegen het arrest van het hof van beroep een eis tot cassatie ingesteld maar die eis is verworpen.

Naar boven