Dit advies heeft betrekking op een voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de termijnen voor het beantwoorden van bepaalde schriftelijke vragen en schriftelijke klachten van eindgebruikers van operatoren van andere voor het publiek beschikbare elektronische-communicatiediensten dan nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten.

Het BIPT verleent een gunstig advies over artikel 3 en 4 van het voorontwerp, maar vindt dat het KB in zijn artikel 1 en 2 niet zou moeten overgaan tot een reductie van de termijnen overeengekomen in het Charter voor Klantvriendelijkheid. 

Naar boven