Advies van de Raad van het BIPT van 12 februari 2014 met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en exploiteren van DCS1800-mobilofonienetten

Naar boven