Het BIPT heeft, in zijn besluit van 10 oktober 2016 met betrekking tot de verzendingstermijnen voor het jaar 2015, vastgesteld dat bpost zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van de verzendingstermijnen voor prioritaire stukpostbriefwisseling niet nakomt.

Als gevolg heeft het BIPT bpost een correctiemaatregel opgelegd die op korte termijn tot een kwaliteitsverbetering moet leiden voor de categorie van de prioritaire stukpostbrievenpost.

Dit investeringsproject is afgetoetst op doelstelling, impact op de kwaliteitsverbetering van de prioritaire stukpostbrievenpost, gedetailleerde planning en financiering.

Het BIPT is van oordeel dat het investeringsproject voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in bovenstaand besluit.

Het BIPT zal de daadwerkelijke uitvoering ervan volgen.

Naar boven