Op verzoek van de voorzittter van de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, heeft het BIPT een advies verleend over twee in deze Kamer ingediende voorstellen van resolutie betreffende het onderzoek om marktregulatoren samen te voegen voor een betere marktwerking.

In zijn advies:

  • kan het BIPT om verschillende redenen geen positief advies uitbrengen over de voorstellen van resolutie om de mogelijkheid tot samenvoeging van marktregulatoren te onderzoeken;
  • is het BIPT wel voorstander en vragende partij om de werking van de afzonderlijke marktregulatoren te versterken en hun respectievelijke bevoegdheden aan te passen aan de ambitieuze nieuwe doelstellingen van de Europese Unie.

 

Naar boven