Dit betreft een advies van het BIPT aan de Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op diens verzoek om een advies uit te brengen over het wetsvoorstel van 3 december 2019 tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten wat verzendingstermijnen betreft, nr. 840/1.

Naar boven