Dit advies is verstrekt tijdens het regelgevingsproces dat heeft geleid tot het koninklijk besluit van 10 september 2023 tot uitvoering van artikel 121/1, § 2, tweede lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Naar boven