Overeenkomstig de artikelen 79, § 2, en 86, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, volgens dewelke de universeledienstverplichtingen inzake inlichtingendienst en de telefoongids mogen worden opgeheven via een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van het BIPT, heeft de Raad van het BIPT op 24 mei 2013 een advies overgezonden aan de minister. Dat advies, dat zegt dat de universeledienstverplichtingen inzake inlichtingendienst en telefoongids mogen worden opgeheven, is genomen na een marktanalyse waaruit gebleken is dat deze diensten of vergelijkbare diensten ruimschoots toegankelijk waren. Het ontwerpadvies is voorgelegd voor een openbare raadpleging van 26 februari tot 29 maart 2013.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven