Dit besluit betreft de controle van de inachtneming van de regels voor de berekening van tariefverhogingen van de volle stuktarieven van bpost NV voor het jaar 2016. De volle tarieven zijn de tarieven van de producten die bestemd zijn voor privégebruikers (of voor de zakelijke gebruikers die geen verminderde tarieven zouden krijgen voor de afgifte van massaproducten). Volle tarieven variëren niet volgens het afgegeven volume of de voorbereiding van de zendingen. Deze controle wordt verricht overeenkomstig artikel 144ter van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, alsook overeenkomstig de artikelen 29, 31 en 32 van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 betreffende de toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Naar boven