Consultatie op vraag van het kabinet van de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid ten aanzien van het ontwerp van koninklijk besluit van xxx betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

Naar boven