Het BIPT voerde met consultants WIK-Consult, M.A.S. en London Economics grondige onderzoeken naar de hedendaagse elasticiteitscoëfficiënten van postale producten binnen de Belgische context.

Het aantal invalshoeken werd gemaximaliseerd zodat inzichten werden verruimd en onderling konden worden afgetoetst.

Immers, elke methodologie heeft zijn voordelen, beperkingen en nadelen.

Zo wenste het BIPT bovenop een enquête zowel een literatuurstudie, een onderhoud met postale operatoren te voorzien als een econometrische analyse uit te voeren.

Naar boven