Mededeling van de raad van het BIPT betreffende een oproep tot de kandidaten die gebruiksrechten wensen te verkrijgen voor de frequentiebanden 3410-3500 / 3510-3600 MHz

Naar boven