Mededeling van 27 september 2007 inzake de resultaten van de studie met betrekking tot de controle van de verzendingstermijn voor het jaar 2006

Naar boven