Deze mededeling betreft de verklaring van overeenstemming van het kostenberekeningssysteem voor bpost voor het jaar 2014 opgesteld door het College van Commissarissen in opdracht van het BIPT. Deze verklaring is opgesteld conform het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Naar boven