De laatste jaren is een migratie naar op IP gebaseerde interconnectie op gang gekomen voor zowel vaste als mobiele netwerken. In deze context heeft Proximus haar referentieaanbod voor interconnectie met haar mobiele netwerk aangepast..

Hierbij verzoeken wij u te reageren op de referentieaanbod voor IP interconnectie 'Mobile Interconnect Offer'. 

Indien er informatie ontbreekt in dit document vraagt het BIPT om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Proximus en ook het BIPT hiervan op de hoogte te brengen.

Deze stap moet het BIPT in staat stellen om reacties en eventuele opmerkingen van de begunstigden te ontvangen die nodig zijn om een formeel besluit ter zake op te stellen.

Reacties op dit voorstel worden verwacht: 

  • Tot 12 augustus 16 september 2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met referentie “CONSULT-2022-C9
  • Aanspreekpunt: Christophe Vermeulen (+32 2 226 8787), Engineer-Advisor 
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b. 
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • In uw opmerkingen moet u verwijzen naar de paragrafen en/of afdelingen waarop zij betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven