De bepalingen van het voorontwerp van wet die hierbij ter openbare raadpleging op verzoek van de minister van Telecommunicatie worden voorgelegd, hebben als voorwerp de wijziging van meerdere wetten :

  • de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  • de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector;
  • de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Voor de andere bepalingen van het voorontwerp van wet, geïdentificeerd door haakjes, is geen openbare raadpleging nodig. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 27 december 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “CONSULT-2023-D5”
  • Aanspreekpunt:     Bernadette Glaude, eerste Adviseur (telefoon) (+32 2 226 87 53)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.

Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven