Raadpleging door de Raad van het BIPT betreffende het ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT van 5 oktober 2010 met betrekking tot de controle van de verzendingstermijnen voor het jaar 2008 van de binnenlandse prioritaire stukpostbriefwisseling, de

Naar boven