In dit ontwerpbesluit wordt voorgesteld om de markt voor vaste en mobiele gespreksafgifte te dereguleren. Het BIPT volgt hiermee de Europese Commissie die deze markten niet meer in haar meest recente lijst van relevante markten (aanbeveling 2020) had opgenomen.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.
 

Naar boven