Nieuwe antwoordtermijn: tot 26 oktober 2012 naar An Van Hemelrijck, 1ste Adviseur (02 226 87 03, an.van.hemelrijck@bipt.be).

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het voorliggende ontwerp is namelijk bedoeld om rekening te houden met de opmerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 47.079/4 van 16 september 2009. Tevens worden enkele taalfouten en vergissingen verbeterd. Verder worden er een aantal preciseringen en verduidelijkingen aangebracht.

Naar boven