Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Dit document wordt nu, volgend op reglementaire wijzigingen, herzien.

Raadpleging gelanceerd door BEREC over een ontwerp van rapport over de "OTT"-diensten

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) heeft zijn ontwerp van rapport over de "OTT"-diensten ("over-the-top"-diensten) voor openbare raadpleging voorgelegd van 5 oktober tot 2 november 2015. Dit ontwerp van rapport maakt een analyse van de OTT-diensten, stelt een definitie van deze laatste voor en onderzoekt de impact ervan op de elektronische-communicatiesector. Dit rapport is beschikbaar op de site van BEREC.

Het BIPT, dat zijn medewerking verleent aan BEREC, kan de sector alleen maar aanmoedigen om zijn bijdrage te leveren aan het ontwerp van rapport.

Na publicatie van de eindversie van dit rapport zal het BIPT onderzoeken of zijn mededeling van 27 februari 2015 betreffende de verplichting tot melding aan het BIPT als operator dient te worden aangepast.


Het doel van deze mededeling bestaat erin de derden te helpen bepalen of ze zich bij het BIPT moeten aanmelden als operator. Het BIPT brengt de wetgeving en de tenuitvoerbrenging in herinnering, die goed gekend of geacht worden gekend te zijn door de ondernemingen die actief zijn op de elektronische-communicatiemarkt. Ondernemingen die wensen toe te treden tot de markt of die slechts bijkomende elektronische-communicatieactiviteiten beoefenen zijn evenwel misschien niet vertrouwd met deze regels. Daarom heeft het BIPT het nuttig geacht om de antwoorden op de vaak aan het BIPT gestelde vragen ter zake te bundelen en, indien mogelijk, te vulgariseren. Deze mededeling is niet volledig en zal nog evolueren naargelang van de concrete gevallen waarmee het BIPT te maken krijgt, de feedback vanwege de belanghebbenden, de noodzaak om sommige begrippen en technologische en juridische ontwikkelingen uit te diepen of te preciseren.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven