Dit advies is op eigen initiatief aangenomen door de Raad van het BIPT, overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Het BIPT waarschuwt voor een mogelijke negatieve economische impact als gevolg van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten.

Het BIPT wijst op een sterke impact op de postale operatoren die actief zijn in het goedkoopste deel van het pakketsegment, waar de druk op de kosten het hoogst is, alsook op kleine operatoren en start-ups (barrière tot marktintrede), op de e-commerce in België en op de consument.

Daarom stelt het BIPT voor om alternatieve pistes verder te onderzoeken.

Naar boven