Het BIPT heeft op 26 maart 2021 op verzoek van de Kamercommissie Economie, een advies over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 betreffende het aanbieden van elektronisch aangetekende zendingen via het eBox-platform aangenomen.

Het doel van het onderzochte wetsvoorstel is om de ontwikkeling van de elektronisch aangetekende zending bij de gebruikers te bevorderen, door in te grijpen op bepaalde obstakels die werden vastgesteld zoals het gebrek aan geregistreerde gebruikers en de verspreiding van de gebruikers over verscheidene concurrerende platformen.

Dit advies wordt verstrekt overeenkomstig artikel 14, § 1, 1°, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven