Dit memorandum geeft een samenvatting en een overzicht van de regelgeving die geldt voor veilingen van 800MHz-vergunningen.

Er dient evenwel te worden op gewezen dat de wet betreffende de elektronische communicatie (WEC), de koninklijke besluiten, en alle andere relevante Belgische en Europese wetgevingen ter zake steeds voorrang hebben op elke interpretatie in dit memorandum.

Naar boven